Hvorfor bruke Medparter? - Medpartner

How can you find a doctor with specialized competency to fit your need?

Hvordan finne en lege med riktig spisskompetanse?

Innenfor praktisk talt alle medisinske spesialiteter eksisterer det subspesialiseringer. Årsaken til dette er at det medisinske fagfeltet har vokst seg så stort at det ikke lenger er mulig for en lege å være fullt oppdatert og god på alt, selv ikke innenfor en spesialitet. Derfor velger spesialistene etter hvert subspesialiseringer (grenspesialiseringer) for å opparbeide seg spisskompetanse innenfor en mer begrenset del av spesialiteten. Det varierer i hvilken grad spesialistene behersker andre områder innenfor spesialiteten godt, noen spesialister har et større repertoar enn andre.

Hva da når jeg kommer til operasjon av skulderen, er ortopeden god på artroskopiske skulderoperasjoner, eller er hen egentlig dyktigst på fotoperasjoner? Det er det umulig for pasienten å vite. Det er kun helsepersonellet som jobber på behandlingsstedet som vet dette, i tillegg til spesialisten selv.

Noen spesialister reserverer seg mot å behandle eller operere pasienter med lidelser som er utenfor spesialistens kjernekompetanse, i den grad det er mulig. Det kan f.eks være vanskelig å unngå i forbindelse med vaktarbeid. Men ikke alle har en slik tilnærming. Noen synes det er spennende å behandle/ operere tilstander de ikke gjør så ofte, selv om dette kanskje ikke er til pasientens beste. På mindre sykehus kan årsaken være at det er færre eller ingen leger med aktuell spisskompetanse, slik at man er «nødt» til å operere tilstander man ikke føler seg fullt ut trygg på. I en del tilfeller kunne nok det beste alternativet være å henvise pasienten til annet behandlingssted med nødvendig spisskompetanse.

Legespesialist viser oppbygging av kne

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mottar årlig over 6000 søknader om erstatning etter feilbehandling eller behandling som ikke har gått som forventet. Dette sier noe om viktigheten av rett person på rett plass til rett tid, selv om man aldri vil komme utenom at det unntaksvis kan skje hendelige uhell.

Hvordan skal jeg vurdere om legen som behandler meg har tilstrekkelig kompetanse innenfor akkurat mitt skade- eller sykdomstilfelle?

Svaret er å be om en uhildet second opinion vurdering. Det er ikke så lett å be om second opinion vurdering på det opprinnelige behandlingsstedet, da man ikke ønsker å så tvil om legens kompetanse og således risikere å komme i miskreditt overfor ansvarlig behandler. Dessuten vil ofte en annen spesialist på samme avdeling oppfatte det som krevende å opplyse om at en nær kollega har tatt feil.

Medpartner sitter på et stort, landsomfattende spesialistnettverk innenfor 23 forskjellige spesialiteter, og har spesialisert seg på second opinion vurderinger av planlagte, pågående og gjennomgåtte medisinske behandlinger. Vurderingene gjøres av uavhengige leger som har spisskompetanse på akkurat den sykdommen eller skaden som er aktuell. Dersom de finner at behandlingen du får/ har fått ikke er i henhold til god medisinsk praksis, henviser de deg til et behandlingssted hvor det finnes god kompetanse på din tilstand, eller i mange tilfeller til en konkret spesialist innenfor feltet som er anerkjent i sitt fagmiljø og kan vise til meget gode behandlingsresultater.