Kort fortalt: Hva er spesialisthelsetjenesten? - Medpartner

Kort fortalt: Hva er spesialisthelsetjenesten?

Vi gir oppdatert medisinsk informasjon fra ledende eksperter


Hvis du trenger mer spesialisert helsehjelp enn det helse- og omsorgstjenesten i din kommune kan tilby, kan fastlege eller Medpartner henvise deg videre til spesialisthelsetjenesten. Spesialisttjenesten har som oppgave å diagnostisere, behandle og følge opp pasienter med akutte, alvorlige og kroniske sykdommer og helseplager.

Hvor lang tid tar det?

Etter mottatt henvisning har spesialisthelsetjenesten da 10 virkedager på å vurdere om du har behov for utredning eller behandling. Denne utredningen eller behandlingen må være noe fastlegen eller omsorgstjenesten ikke kan gjennomføre. Det er ofte en legespesialist som gjennomfører vurderingen av saken din. Det er derfor viktig med en detaljert henvisning med nødvendige opplysninger som kan belyse din sak. Dette hjelper Medpartner med. Medpartner tar også med tidligere sykdomshistorikk inn i bildet dersom den anses som relevant.

Eksempler på hvilke instanser som omfattes av spesialisthelsetjenesten

Ifølge Helsenorge.no, så omfatter spesialisthelsetjenesten for eksempel

 • sykehus
 • distriktspsykiatriske sentre
 • opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner
 • institusjoner for tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • prehospitale tjenester
 • privatpraktiserende spesialister
 • laboratorie- og røntgenvirksomhet

Vurderingen blir godkjent/avslått

Dersom saken din blir godkjent, så vil du få tilbud om utredning og/eller behandling på sykehus eller hos en spesialist. Dersom saken din blir avslått, er ikke alt håp ute. Det er fremdeles mulig å få en fornyet vurdering dersom man mener at vurderingen ikke stemmer. Merk at man kan bare be om ny vurdering én gang for samme tilstand.

Rett til fornyet vurdering

Hvis du får avslag på henvisningen din, kan man be om en fornyet vurdering. Du kan be om ny vurdering ved et annet behandlingssted hvis

 • du er uenig i vurderingen til legespesialisten
 • du er uenig i vurderingen av hvor alvorlig sykdommen er
 • du er uenig i det foreslåtte behandlingsopplegget
 • du er uenig i fristen du har fått for seneste oppstart av helsehjelp

Medpartner fokuserer på subspesialister

Merk at Medpartner alltid vil undersøke oppstart for helsehjelp før vi sender inn søknad om behandling til spesialisthelsetjenesten. Vi fokuserer også på å sende inn søknad til subspesialister på din aktuelle sykdom eller helseplage, slik at vi oppnår best mulig behandling.