Medpartner tilbyr medikamentgjennomgang - Medpartner

Medpartner tilbyr medikamentgjennomgang

Vi gir oppdatert medisinsk informasjon fra ledende eksperter

Per dags dato har Medpartner hjulpet mange pasienter med en fornyet vurdering av sine helseplager ved hjelp av spisskompetanse-spesialister, slik at de får riktig hjelp i møte med helsevesenet. Nå utvider Medpartner tilbudet ved å tilby grundige medikamentgjennomganger utført av dyktige farmasøyter i samarbeid med indremedisinere.

Vi har nå inngått et samarbeid med Eitr for å få på plass denne legemiddelgjennomgangen. Dette er noe vi er svært begeistret for, og det er ingen andre som driver med noe liknende i så stor skala i Norge, og kanskje ikke i verden.

Marie Benedicte Løken, eier av Eitr, påpeker at det viktigste de kan tilby er et tett samarbeid mellom leger og farmasøyter om legemidler.

— Med to forskjellige profesjoner kan vi se samme sak fra to forskjellige synspunkter og sammen finne den beste løsningen, sier hun.

Dette vil være et selvstendig tilbud som folk skal kunne få benytte seg av dersom man ønsker det. Dette kan bestilles av både pasienter og pårørende. Det er mange som ser at

deres nærmeste står på en stor mengde medisiner, spesielt de som er kronisk syke og eldre mennesker, og lurer på om dette er nødvendig. Det er også mange som lurer på om kombinasjonen av medisiner de bruker er ideell.

Dette tilbudet handler om å redusere unødvendig legemiddelbruk, forebygge feilbruk og legge til rette for fornuftig og optimal bruk av nødvendige legemidler. Ofte gir medikamentene  bivirkninger, slik som nedsatt livskvalitet, sykehusinnleggelser og i noen tilfeller også dødsfall. En grundig gjennomgang av medisinbruken vil redusere disse problemene.

Vi ser at per dags dato blir det ofte lagt til nye medikamenter hver gang man er i kontakt med leger. Men, det er nesten aldri noen som tar en full gjennomgang og fjerner medisiner. Det legges kun på, og trekkes nesten aldri noe ifra, og dette er noe vi kan gjøre noe med.

Løken, eier av Eitr, som også jobber i apotek, forteller at hun ofte treffer kunder som bruker mange legemidler, som gjerne har legemidler som skal dempe bivirkningene fra andre legemidler og som opplever problemer med å ta legemidlene.  Strand, eier av Medpartner, påpeker også at det er overraskende mange som får og bruker flere legemidler med liknende effekt for samme lidelse.

For å ivareta pasienten vil det bli foretatt en nøysom undersøkelse. Når pasienter tar kontakt med Medpartner for å vurdere medisinbruk, vil en farmasøyt først gjøre en grundig legemiddelgjennomgang i samarbeid med pasient/ pårørende eller sykepleier ved sykehjem. Resultatet blir deretter diskutert med en kollega. Farmasøytene har ulik spisskompetanse innenfor ulike legemiddelgrupper, og samarbeid dem imellom sikrer optimal kompetanse og vurdering. Til slutt sender farmasøytene sine vurderinger videre til en av Medpartners indremedisinere. Disse tar igjen en avgjørelse på hva pasienten bør gjøre.