Skal du eller har du vært gjennom MR-undersøkelse? Dette burde du vite - Medpartner

Skal du eller har du vært gjennom MR-undersøkelse? Dette burde du vite

Vi gir oppdatert medisinsk informasjon fra ledende eksperter

Hva er MR?

MR har blitt brukt siden 1976, og har vært banebrytende innenfor undersøkelser av mennesker, spesielt i forhold til bløtvev (muskler, nervevev, bindevev). Når man skal gjennom en MR undersøkelse, tar man digitale bilder av indre organer ved å bruke en MR-maskin. Dette gjøres ved bruk av en trommel med et svært sterkt magnetfelt og radiofrekvente bølger. Deretter blir signalene fra kroppen prosessert via kompliserte dataprogrammer som klarer å rekonstruere bilder av kroppen lag for lag, som videre kan gi detaljerte bilder av de strukturene man ønsker å granske. MR undersøkelser er altså strålefrie.

Hva er det viktig å tenke på når man skal ligge i en MR maskin?

Når man går igjennom en MR-undersøkelse, ligger man på et bevegelig bord inne i en trommel. Her er det viktig å ligge helt stille, slik at man ikke forstyrrer signalene. Personalet gir beskjed om hva som må taes av av klokker og smykker pga magnetfeltet. Dersom man har metallplater inne i kroppen, må man klarere på forhånd om man kan gjennomføre en MR-undersøkelse. Leddproteser går f.eks fint i forhold til MR.

Det er også viktig å informere radiografen dersom man:

  • har operert inn annet metall eller elektronikk
  • er gravid
  • har pacemaker
  • har innoperert høreapparat
  • har klips på blodkar i hodet
  • har diabetes
  • har nyresykdom 
  • Når bruker man MR?

Ettersom en MR-undersøkelse fremstiller snittbilder (lag for lag) av området som undersøkes, kan en MR-undersøkelse være det beste valget dersom man ønsker å se på forandringer i muskulatur, vev og sentralnervesystemet. MR kan også fremstille forandringer i andre deler av kroppen, slik som skjelettet, brystet, hjertet, blodårer, urinveier, tarmsystemet og andre bukorganer. Men husk at MR-bilder ikke alltid forteller hele sannheten. Du kan lese mer om «vises sannheten om plagene dine på røntgen, CT, ultralyd og MR?» her.

Hvor lenge varer en MR- undersøkelse og hva skjer under MR?

Gjennomføring av en MR- undersøkelse er en omstendelig prosess. Du vil merke en del dunking og kraftige bankelyder fra maskinen mens man tar bilder. Det er derfor mulig å få øreklokker for å dempe susen, og eventuelt høre på musikk mens man er inne i trommelen. Vanligvis er en MR undersøkelse overstått på 20 minutter, men den kan vare lengre dersom bildetakningen er mer omfattende. Noen ganger må man injisere kontrastvæske. Da blir man informert på forhånd om dette.

Er du klaustrofobisk?

Når man skal ta MR-bilder, ligger man enten med føttene eller hodet inn i trommelen, avhengig av type MR-maskin og hvilke kroppsdeler som skal undersøkes. Det kan føles trangt og klaustrofobisk dersom man ligger med hodet først. Sliter man med klaustrofobi så kan man få noe beroligende på forhånd. Det er her lurt å høre med fastlegen eller undersøkelsesstedet om man kan kjøre selv etter å ha inntatt beroligende midler. I verste fall kan man avbryte MR undersøkelsen ved å trykke på en knapp man får utdelt av radiografen. Men da er det viktig å vite at fremstillingen av bildene ikke er vellykket, og prosessen må gjøres på nytt ved et annet tidspunkt. 

Hva koster det med en MR-undersøkelse?

De fleste røntgenlaboratorier har offentlig avtale, slik at du der kun betaler en egenandel. Medpartner skriver henvisninger til radiologiske undsersøkelser.

Hva om jeg allerede har tatt MR, men ønsker second opinion?

Dersom du allerede har tatt MR, er det mulig å få en ny vurdering av granskningen. Da sparer du penger på ekstra kostnader ved ny MR. Vi bruker radiologer som er eksperter på spesifikke områder av kroppen, og disse vil dermed kunne uttale seg mer nøyaktig om bildene av din skanning. 

Det er viktig å forebygge feiltolkning av bilder. Som Roar Pedersen beskriver i Vises sannheten om plagene dine på røntegen, CT, ultralyd og MR?: «Oppdages feilen dagen etter at bildene er tatt endrer det ikke sykdommens prognose på noen måte, men går det 6 måneder eller ett år kan dette dramatisk endre sykdommens forløp og muligheten for å bli behandlet.».

Trenger du en MR-undersøkelse eller ønsker du second opinion?

Ta kontakt med Medpartner på 21 61 04 00. Du kan også registrere saken din her, så tar vi kontakt med deg så snart vi har anledning. Dersom second opinion viser noe annet enn den første vurderingen, vil Medpartner også gi råd om hvordan funnene skal håndteres, og henvise til optimalt behandlingssted. Medpartner tilbyr også bistand i klagesaker.