Vet ikke hvor mange som dør av feilmedisinering - Medpartner

Vet ikke hvor mange som dør av feilmedisinering

Vi gir oppdatert medisinsk informasjon fra ledende eksperter

Tall fra TV 2 avslører at 21 personer har dødd som følge av feilmedisinering de siste fire årene skriver Tv2 på sine nettsider 4. februar 2023.

“Feilmedisinering kan i stor grad unngås gjennom en årlig legemiddelgjennomgang” sier lege Dag Aamodt Strand som gjennom selskapet Medpartner tilbyr tverrfaglig legemiddelgjennomgang. 

Ca. 1 av 10 innleggelser på medisinsk avdeling skyldes legemiddelrelaterte problemer (LRP). Det antas at halvparten av disse problemene kan forebygges ved bruk av riktig kompetanse og tverrfaglig samarbeid. 

Er du over 65 år eller daglig står på 3-4 ulike legemidler, vil en legemiddelgjennomgang være nyttig for å sikre at legemidlene du bruker fungerer optimalt sammen og at eventuelle helseplager du har ikke er relatert til bruken av et eller flere av legemidlene. 

Befolkningen blir stadig eldre, og flere og flere bruker mange legemidler. Dette gir større risiko for feilbruk eller overforbruk. Helsedirektoratet har innført retningslinjer og veiledere på legemiddelgjennomgang som har til hensikt å forebygge legemiddelrelaterte problemer, øke livskvalitet til pasienter, og spare samfunnet for unødig bruk av medisiner. Likevel er det få pasienter som får tilbudet, i stor grad fordi fastleger ikke har tid til å gjennomføre legemiddelgjennomgang. 

“Legemiddelgjennomgang er en helsetjeneste som best utføres i samarbeid mellom farmasøyt og lege. Per i dag finnes det ingen tilbydere av tverrfaglig legemiddelgjennomgang i primærhelsetjenesten. Pasientsikkerheten påvirkes negativt i mangel av tilbydere av legemiddelgjennomgang, ettersom risiko for legemiddelrelaterte plager øker når man står på flere legemidler samtidig” sier farmasøyt Haakon Rosland. “Det er bekymringsfullt at pasienter, spesielt eldre, går på 10–12 legemidler uten at noen vurderer legemiddellisten og snakker med pasienten”, fortsetter han.

Legemiddelgjennomgang har til hensikt å: 

– forebygge legemiddelrelaterte plager 

– bidra til å øke livskvaliteten 

– spare samfunnet for unødig bruk av medisiner 

 – Persontilpasse legemiddelbehandlingen

Dersom du ønsker en legemiddelgjennomgang, ta kontakt med oss.

Tverrfaglig samarbeid med farmasøyt og lege gir den beste tryggheten
I en legemiddelgjennomgang blir medisinlisten vurdert opp mot sykehistorien til pasienten for å optimalisere legemiddelbruken. Så går farmasøyten gjennom legemiddelbruken sammen med pasienten. Under denne gjennomgangen forteller pasienten om eventuelle legemiddelrelaterte plager og helseproblemer. Farmasøyten utarbeider etter nøye vurdering og samtale med pasienten en tiltaksplan som blir presentert for en spesialist i indremedisin. Basert på hva farmasøyten har avdekket vil indremedisiner kunne vurdere om det er behov for endring i behandlingen. Det kan være endringer av  dosering eller å fjerne/bytte ut legemidler. Pasienten får også to oppfølgingstimer med farmasøyt slik at effekten av eventuelle endringer bli vurdert. Samarbeid mellom lege og farmasøyt gir pasienten den beste tryggheten. Leger og farmasøyter har ulike innfallsvinkler som gir godt samspill i forhold til legemiddelbehandling. Det er essensielt for en god legemiddelgjennomgang at det er et tett samarbeid mellom lege for farmasøyt.  Ved konsultasjon med farmasøyt får pasienten også mulighet til å drøfte problemstillinger som de ellers ikke hadde tatt opp med sin fastlege. 

Et tilbud til alle

Tilbudet om tverrfaglig legemiddelgjennomgang finnes ikke i primærhelsetjenesten per i dag. Derfor har farmasøyter i Eitr inngått et samarbeid med Medpartner. Sammen tilbyr de digital legemiddelgjennomgang over hele landet. 

“Det eneste man trenger å gjøre som pasient, er å booke time og fylle ut et skjema digitalt. Samtalene gjennomføres digitalt på PC eller nettbrett. Vi har laget en trygg digital løsning som gjør at vi kan tilby en tverrfaglig legemiddelgjennomgang over hele landet. Alle som henvender seg til oss kan oppleve trygghet, kvalitet og at de blir godt ivaretatt”, sier lege Dag Aamodt Strand i Medpartner.

Kontaktpersoner:

Dag Aamodt Strand, lege Medpartner.

Tlf. 21 61 04 00

Haakon Rosland, farmasøyt. Tlf.: 46 93 61 91

epost: haakon@eitrfarma.no

TV2: Aner ikke hvor mange som dør av feilmedisinering