Hvem er Medpartner? - Medpartner

Dag Aamodt Strand er lege og spesialist i anestesiologi med 25 års erfaring fra det offentlige og private helsetjenestetilbudet i Norge. Sammen med sin kone, lektor Indra Aamodt Strand, står han bak ideen til og etableringen av Medpartner.

Dag og Indra

Grunnleggerne av Medpartner

Profesjonell støttespiller og helsefaglig veileder

Bakgrunnen og motivasjonen for dannelsen av Medpartner er en erkjennelse av at mange mennesker føler seg avmektige i møte med et kompetansetungt helsevesen. De er usikre på diagnoser og behandlingstilbud, og kan få følelse av å være kasteball i et uoversiktlig og lite tilgjengelig system. De trenger profesjonell hjelp, men vet ikke helt hvor de skal henvende seg. For selv om mye er bra i norsk helsevesen, kan kyndig bistand iblant være nødvendig for å komme videre.

Medpartner tilbyr seg å møte dette behovet. Vi har ambisjoner om å ta jobben som støttespiller og helsefaglig veileder for pasienter og pårørende i deres møte med helsevesenet i Norge. Vi har knyttet til oss en stor gruppe av landets dyktigste legespesialister innen en rekke helsefaglige disipliner, og de er klare til å hjelpe pasienter som ønsker å få en ny vurdering av sin sak.

Ønsker du å investere i Medpartner? Ta kontakt med oss her

Dette kan vi hjelpe deg med

Ny medisinsk vurdering
Vi vurderer medisinsk behandling for å finne ut om den er i tråd med god medisinsk praksis. Ved feil hjelper vi pasientene videre.

Valg av behandlingssted og behandler
Vi vet hvilke behandlingssteder og behandlere som har høy kompetanse med tanke på din sykdom eller skade. Sammen finner vi beste behandlingsalternativ innenfor ordningene Fritt behandlingsvalg og Fritt sykehusvalg.

Hjelp ved pasientskadeerstatning
Vi bistår med medisinsk og i noen tilfeller også juridisk sakkyndig arbeid i pasientskadeerstatningssaker.

Annen medisinsk hjelp
Ingen saker er like, og det vil stadig dukke opp nye problemstillinger. Vi gir helsefaglig bistand som setter deg i stand til å ta de beste valgene.

Vårt mål

Et enda bedre helsevesen

Samlet gir dette Norge et bedre helsetilbud og økt trygghet for deg som pasient eller pårørende – i tillegg til reduserte kostnader for samfunnet som følge av færre feilbehandlinger og mindre jobbfravær.

 

Lege og pasient gjør high-five etter vellykket saksgang