Ring oss

Det er gratis å ringe oss.

Gratis

Telefon-/videokonsultasjon

Telefon-/videokonsultasjon med erfaren legespesialist for pasienter og/ eller pårørende.

Kr 650

Blodprøverekvisisjon

Kr 250

Resept

Kr 250

Henvisning radiologi

Henvisning til røntgen, CT-undersøkelse eller MR-undersøkelse.

Kr 750

Henvisning spesialisthelsetjeneste

Enkel henvisning til spesialisthelsetjeneste.

Kr 850

Radiologiske vurderinger

Ny radiologisk vurdering koster kr 850 per vurdering. Dette inkluderer uttalelse fra våre svært dyktige spesialister.

Kr 850

Medlemskap

Enkeltmedlemskap: kr 175 per måned

Par: kr 295 per måned

Familie på inntil 4 familiemedlemmer: kr 475 per måned.

Fra kr 175*

*Alle medlemskap har en bindingstid på 12 mnd.

Omfattende second opinion vurderinger

Ved omfattende second opinion vurderinger får du først en konsultasjon med lege på vårt hovedkontor. Deretter innhentes journalopplysninger, prøvesvar, røntgenvurderinger og annet som er relevant for saken. Saken blir deretter vurdert og oversendt en av våre spesialister.

Kr 1800

Spesialistvurdering

Våre spesialister

Dersom det er nødvendig med spesialistuttalelse, sendes saken videre til en spesialist på det aktuelle fagområdet. Vurderingen inkluderer eventuell henvisning til røntgenundersøkelse, MR, CT eller laboratorieundersøkelser – og til foretrukket behandlingssted dersom det er aktuelt. Spesialistvurderinger av mindre kompliserte saker vil sjelden overgå én times arbeid.

Kr 1950 per time

Medisinsk sakkyndig rettsarbeid

Våre spesialister

Vi gir sakkyndige vurderinger i forbindelse med erstatningssaker.

Kr 2500 per time

Medlem av SMB?

Alle medlemmer av SMB får 20% rabatt på våre tjenester.

Rabatten gjelder de fleste av våre tjenester.