Ring oss

Det er gratis å ringe oss. Da kan vi avklare om du bør registrere saken din hos oss.

Gratis

Opprette sak og første vurdering

Når saken din opprettes, innhentes journalopplysninger, prøvesvar, røntgenvurderinger og annet som er relevant for saken. Denne informasjonen blir deretter vurdert av en lege ved vårt kontor.

Videre saksgang vil være avhengig av sakens kompleksitet. I en del tilfeller vil du kunne henvises direkte til riktig undersøkelse fra vårt hovedkontor. Denne førstegangsvurderingen har en fast pris. Dersom du blir henvist til undersøkelser, vil disse følges opp. Oppfølgingen er inkludert i prisen.

Kr 1800

Timepris for spesialistvurdering

Dersom det er nødvendig med spesialistuttalelse, sendes saken videre til en spesialist på det aktuelle fagområdet. Spesialistvurderingen koster kr 1800 per time. Dette inkluderer eventuell henvisning til røntgenundersøkelse, MR, CT eller laboratorieundersøkelser – og til foretrukket behandlingssted dersom det er aktuelt. Spesialistvurderinger av mindre kompliserte saker vil sjelden overgå én times arbeid.

Kr 1800 per time

Radiologiske vurderinger

Ny radiologisk vurdering koster kr 800 per vurdering. Dette inkluderer uttalelse fra våre svært dyktige spesialister.

Kr 800

Henvisning spesialisthelsetjeneste

Enkel henvisning til spesialisthelsetjeneste, inkludert samtale med en lege.

Kr 850

Henvisning radiologi

Henvisning til røntgen, CT-undersøkelse eller MR-undersøkelse, inkludert samtale med lege og oppfølging av funn.

Kr 750

Henvisning laboratorieundersøkelser

Henvisning til blodprøvetaking og andre laboratorieundersøkelser, inkludert samtale med lege og oppfølging av funn.

Kr 650