Hva koster det? - Medpartner

Telefon-/videokonsultasjon

Telefon-/videokonsultasjon med erfaren legespesialist for pasienter og/ eller pårørende.

Kr 650

Blodprøverekvisisjon

Kr 250

Resept

Kr 250

Henvisning radiologi

Henvisning til røntgen, CT-undersøkelse eller MR-undersøkelse.

Kr 750

Henvisning spesialisthelsetjeneste

Enkel henvisning til spesialisthelsetjeneste.

Kr 850

Radiologiske vurderinger

Ny radiologisk vurdering. Dette inkluderer uttalelse fra våre svært dyktige spesialister. Pris oppgitt per serie. Pakkepris ved flere enn 3 serier.

Kr 950

Radiologisk vurdering av PET scanning.

Pris etter avtale

Medlemskap/abonnement

Dette sikrer deg vurdering hos legespesialist med riktig spisskompetanse når du trenger det. Medlemsskapet inkluderer en spesialistvurdering og en utvidet helsesamtale med lege. Dette inkluderer også blodprøver og eventuelle resepter. Vi henviser, ved behov, også til spesialisthelsetjenesten og gir deg oppfølging i etterkant.

Kr 499 per mnd

Bedriftsabonnement

Avtaler/forhandler pris i hvert enkelt tilfelle

Kontakt for pris

Spesialistvurdering

Våre spesialister

Dersom det er nødvendig med spesialistuttalelse, sendes saken videre til en spesialist på det aktuelle fagområdet. Vurderingen inkluderer eventuell henvisning til røntgenundersøkelse, MR, CT eller laboratorieundersøkelser – og til foretrukket behandlingssted dersom det er aktuelt. Spesialistvurderinger av mindre kompliserte saker vil sjelden overgå én times arbeid.

Kr 2350 per time

Medisinsk sakkyndig rettsarbeid

Våre spesialister

Vi gir sakkyndige vurderinger i forbindelse med erstatningssaker. Pr time – normalt opptil 6 timer

Kr 2900 per time

Medikamentgjennomgang

Grundig medikamentgjennomganger utført av dyktige farmasøyter i samarbeid med indremedisinere.

Kr 2900

Medlem av SMB?

Alle medlemmer av SMB får 20% rabatt på våre tjenester.

Rabatten gjelder de fleste av våre tjenester.