Beskriv kort hva saken gjelder: symptomer, ev. diagnose, behandlingssteder og tidsperiode. Beskriv hva du er usikker på, og hva du ønsker at vi skal hjelpe deg med. Ved å sende inn skjemaet nedenfor gir du oss samtykke til at vi kan hente ut journal fra tidligere behandlingssteder. Det er viktig at du spesifiserer hvor du ble behandlet (navn på sykehus, avdeling o.l.), og når du ble behandlet der. Det er gratis å sende inn skjema. Vi tar kontakt kort tid etter registreringen.

Saken sendes inn via løsningen til HelseRespons som sikrer trygg behandling av person- og helseopplysninger.