Registrer saken din - Medpartner

Det er gratis å sende inn skjema. Vi tar kontakt kort tid etter registreringen.

Beskriv kort hva saken gjelder: symptomer, ev. diagnose, behandlingssteder og tidsperiode. Det er viktig at du spesifiserer hvor du ble behandlet (navn på sykehus, avdeling o.l.), og når du ble behandlet der.

Beskriv hva du er usikker på, og hva du ønsker at vi skal hjelpe deg med.

Vi bruker personnummeret for å hente ut informasjon fra tidligere behandlingssteder. Ved å sende inn skjemaet nedenfor gir du oss samtykke til at vi kan hente ut journal fra tidligere behandlingssteder.

Saken sendes inn via løsningen til HelseRespons som sikrer trygg behandling av person- og helseopplysninger.

dag-strand-image

Vil du heller snakke med meg?

Telefon: 21 61 04 00

E-post: post@medpartner.no