Second opinion for din tannhelse - Medpartner

Det er mange som, av ulike årsaker, sliter med tannhelse. Dette kan blant annet være på grunn av akutte skader, sykdommer eller manglende jevnlig oppfølging hos tannlege/odontolog. Men det finnes også de som sliter med tannhelse etter behandling hos tannhelsetjenesten.

Det er ikke alle som helt tenker over at tannhelse, eller munnhelse, påvirker resten av kroppen og er derfor viktig for god livskvalitet. Det er derfor viktig å ta problemer som oppstår i munnen på alvor.

Medpartner har som mål å hjelpe å forebygge feilbehandlinger innen tannhelsetjenesten ved å gi deg second opinion vurdering til riktig odontolog for ditt spesialtilfelle. Dersom du er under behandling hos en annen tannlege, men er usikker på om behandlingen din er riktig, ta gjerne kontakt med oss.

Vi dekker alle feltene innenfor tannhelse:

  • Endodonti, omfatter forebyggelse og behandling av sykdom i tannmargen og i støttevevet rundt og fokuserer på behandlinger slik som rotfylling
  • Kjeveortopedi, som omfatter behandling av kjeve- og bittfeilstillinger og går ut på tannregulering.
  • Pedodonti handler om barnetannpleie. Pedodonter, eller barnetannleger, jobber blant annet med forebygging av sykdom i tenner og å skape tillit og trygge relasjoner med unge pasienter. Dessuten er pedodonter også mer fokusert på undervisning rundt sunne vaner, tilpassede prosedyrer for barns behov, og tilsyn av oral helse hos barn.  
  • Periodonti fokuserer på tannfesteapparatets (periodontiet) anatomi, fysiologi og patologi og oftest fokuserer på å behandle sykdommen periodontitt, en betennelse i vevet som omgir tennene. Periodontisten utfører behandlinger med mål om infeksjonsfritt tannkjøtt/periodontium. 
  • Oral kirurgi omfatter kirurgisk behandling av sykdommer og andre tilstander i munnhule, kjever og tilgrensende deler av ansiktet. Slimhinnelidelser, ulike infeksjoner og kjeveleddsdysfunksjon kan være eksempler på tilstander som ofte defineres inn under oral medisin.
  • Oral protetikk handler om fremstilling og bruk av proteser til erstatning av tapt vev, for eksempel tenner.
  • Kjeve- og ansiktsradiologi omfatter bildediagnostikk av tenner, kjever og tilgrensende deler av ansiktet. Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi benyttes også når det er behov for ny vurdering av allerede utførte radiologiske undersøkelser, slik som tannrøntgen, panoramarøntgen, CT/CBCT, og MR.

Har uhellet vært ute, hjelper vi deg også med din søknad til NPE. Les mer om pasientskadeerstatning her.