Våre spesialister - Medpartner

Ikke én, men mange spesialister

Vi har mange legespesialister i nettverket vårt, med spesialkompetanse på ulike fagområder. Mange spesialister ser at behovet for en ny medisinsk vurdering ofte er til stede, og ønsker derfor gjerne å bidra.

Kun anerkjente legespesialister

Vi har håndplukket spesialister som er ekstra dyktige innen sine fagområder. Lang erfaring i helsevesenet har gitt oss et sterkt faglig nettverk av kolleger vi kan anbefale. Vi vet derfor at våre spesialister har levert gode resultater gjennom mange år.

De fleste fagområder er dekket

Våre spesialister dekker per i dag godt over 20 fagområder innen medisin. Vi har spesialister i blant annet ortopedi, kardiologi, gynekologi og fødselshjelp, indremedisin, pediatri, psykiatri, allmennmedisin, nevrokirurgi, gastrokirurgi, urologi, hudsykdommer, fordøyelsessykdommer, geriatri, karkirurgi og øre-nese-hals-sykdommer.

Et utvalg av våre spesialister

Laurens Reitsma

Generell kirurg og bryst- og endokrinkirurg

Dr. Reitsma er spesialist i generell kirurgi og bryst – og endokrinkirurgi. Han er utdannet ved Virje Universitet i Amsterdam og har praktisert som lege i Norge siden 2001. Reitsma er fagansvarlig for bryst – og endokrinkirurgi ved Ahus, og jobber som konsulent ved Aleris og Ibsensykehuset Porsgrunn.

Laurens Reitsma har bred kirurgisk bakgrunn innen en rekke kirurgiske fagområder. Han utfører utredninger av blant annet skjoldbruskkjertelen, f. eks. (knute) struma, stikkprøver og generelle kirurgiske prosedyrer i lokalanestesi, f. eks føflekker, lipomer, ateromer og inngrodde negler. Han har i tillegg publisert en rekke faglige artikler og er styremedlem i Norsk bryst cancer gruppe (NBCG).

Eugen Eide

Dr. Eugen Eide

Spesialist i ortopedi

Dr. Eugen Eide er spesialist i ortopedisk og generell kirurgi med grenspesialitet i skadekirurgi fra Tyskland. Overlege Eide har vært tilknyttet Volvat Stokkan (før: Klinikk Stokkan) siden 2001 og har siden 2005 jobbet fulltid ved klinikken.

Fra 1993 til 2005 var han overlege og seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling på St. Olavs hospital. Dr. Eides spesialfelt er artroskopisk (kikkhulls-) kirurgi og håndkirurgi. Han har publisert flere vitenskapelige artikler og har vært gjesteforeleser på en rekke kongresser og kurs både nasjonalt og internasjonalt.

Eide er regnet som en av Norges mest erfarne håndkirurger og var formann i Norsk forening for håndkirurgi i perioden 2000–2004.

Martin Turzer, spesialist i onkologi

Martin Turzer

Spesialist i onkologi

Martin Turzer har vært spesialist i onkologi siden 2010, og har lang erfaring innen medikamentell kreftbehandling og strålebehandling. Han tok doktorgrad ved Det nasjonale kreftforskningssenter i Tyskland i 2004 og har jobbet ved Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus i mange år. Han er  en av få kreftleger i Norge med kompetanse innen brachyterapi (innvendig strålebehandling). Han har også erfaring utenfor offentlig helsetilbud for kreftpasienter via arbeidet som overlege ved Aleris Kreftsenteret og samarbeid med kreftsentere i USA og Tyskland.

I tillegg til dette har Turzer i mange år jobbet som sakkyndig innen onkologi for Norsk Pasientskadeerstatning, Pasientskadenemda, som rettsoppnevnt sakkyndig og for pasienter/advokater i skadesaker innen onkologi.

«Jeg opplever det som svært viktig at pasienter og pårørende opplever god og individuell informasjon slik at alle kan ta egne valg og at kreftbehandling og oppfølging kan tilpasses individuelt til hver enkel pasient.»

Legespesialist

Eirik Kjøbli

Generellkirurg og urolog

Eirik Kjøbli er spesialist i generellkirurgi og urologi. Han har vært med å utvikle og bygge opp robotkirurgien for prostata- og blærekreft ved St Olav, og jobber som overlege ved urologisk avdeling. Kjøbli jobber også med kreftkirurgi i form av avansert bekkenkirurgi ved bruk av DaVinci operasjonsrobot.

Kjøbli har god erfaring innen kikkehullskirurgi med hovedtyngde på bekkenkirurgi, men også god erfaring innen brokk og gallekirurgi. Han har drevet med opplæring av andre kirurger i avansert kikkehullskirugi med bruk av DaVinci operasjonssytem og har hatt oppdrag i Norge, Sverige, Danmark og England. De siste årene har han utført over 1000 kikkehullsoperasjoner (prostata, blære , brokk og galleblære).

Legespesialist

John Olav Stokke

Spesialist i ortopedisk kirurgi

John O. Stokke er spesialist i ortopedisk kirurgi, og har bred klinisk erfaring innen de fleste områder i ortopedifaget. Han har spesiell kirurgisk kompetanse på proteser i kne og hofte. I tillegg har han lang erfaring medartroskopisk behandling av de fleste lidelser i ankel, kne og skulder inkludert ligamentrekonstruksjoner og bruskkirurgi.

Stokke har også generell kirurgisk kompetanse på vanlige lidelser i fot, albue, hånd og rygg. Han har omfattende erfaring innen ortopedisk traumatologi. Stokke jobber for tiden ved Volvat (klinikk Stokkan) i Trondheim.

Dr. Ante Kalstad, spesialist i ortopedi

Dr. Ante Kalstad

Spesialist i ortopedi

Dr Ante Kalstad har praktisert som lege siden 2004. Han er spesialist i ortopedisk kirurgi og har doktorgrad innen samme fagområde. Han har bred klinisk erfaring og er ansatt i Forsvarets Sanitet hvor han har gjennomført flere utenlandsoppdrag til krigsområder.

Han arbeider til daglig klinisk som overlege ved ortopedisk avdeling, St Olavs Hospital og er tilknyttet Volvat Stokkan i Trondheim. Hans faglige hovedfokus er innen ortopedisk traumekirurgi og fotkirurgi. Han foreleser på nasjonale kurs innen ortopedisk kirurgi, har forskningserfaring, og har sittet i styret i Norsk Ortopedisk Forening.

Dr. Roar Pedersen

Spesialist i radiologi

Roar Pedersen er spesialist i radiologi og subspesialist i muskel- og skjelettradiologi. Han har arbeidet i privat radiologi i 20 år og fokusert særlig på muskel- og skjelettradiologi. Han har i mange år undervist og avholdt kurs innen fagfeltet, og er spesielt interessert i akutte og kroniske skader relatert til mosjon og idrett. Dessuten har han lang erfaring som sakkyndig i klagesaker, og med sitt engasjement for kvalitetsforbedring har han opparbeidet seg spisskompetanse i å vurdere om radiologiske beskrivelser og bilder gir den informasjonen pasienten trenger for å få avklart sitt problem.  

 «Noen av de vurderingene vi radiologer gjør, kan endre forløpet for pasientene. Er diagnosen riktig, er det bra, men er den feil, kan det gi uønskede konsekvenser og et lengre sykdomsforløp enn nødvendig.»  

Dr. Kamysheva

Spesialist i indremedisin

Dr. Kamycheva er spesialist i indremedisin med subspesialisering i fordøyelsessykdommer og geriatri. Hun har også bred erfaring fra allmennmedisin, akuttmedisin, legevakt og samhandling med spesialisthelsetjeneste og pasientforløp. Hun har medisinsk doktorgrad og professorkompetanse i samfunnsmedisin. Dr. Kamycheva har praktisert i Norge som lege siden 2002, med flere år i overlegestillinger på både Universitetssykehuset i Nord-Norge og Bærum sykehus. 

Dr. Kamycheva er svært opptatt av tett samhandling mellom spesialisthelsetjenestene og gode behandlingsforløp. 

Dr. Dag Arild Aamodt Strand, spesialist i anestesiologi

Dr. Dag Arild Aamodt Strand

Spesialist i anestesiologi

Dag A. Aamodt Strand er spesialist i anestesiologi med sideutdanning i indremedisin. Han har blant annet jobbet på Oslo Legevakt, Rikshospitalet og Bærum sykehus, hvor han i 2004 fullførte sin spesialistutdanning. Etter endt spesialistutdanning jobbet han fem år som overlege ved anestesiavdelingen på Oslo universitetssykehus, Ullevål. I tillegg til mange års arbeid i helsevesenet har Dag vært svært aktiv i rollen som frivillig lege i Røde Kors Hjelpekorps.  

De siste tolv årene har Dag jobbet ved klinikk Stokkan i Trondheim, hvor han alene har anestesiansvar for Volvats største operasjonsavdeling i Norge. Gjennom arbeidet som anestesilege har han hatt omfattende samarbeid med alle kliniske spesialavdelinger, noe som har ført til en unik medisinsk kompetanse og forståelse av helsevesenet.   

 «Jeg ønsker å bidra til at pasienter, uavhengig av hvor de er i behandlingsforløpet, skal få riktig behandling av høy kvalitet.»