Trenger du henvisning til spesialisthelsetjeneste, røntgen, CT-undersøkelse, MR-undersøkelse eller blodprøvetaking? Medpartner hjelper deg med dette.

Send oss en henvendelse på e-post eller i «opprett sak» – skjema. Vi kontakter deg etter kort tid for å ordne det praktiske.

Dette kan vi hjelpe deg med

Henvisning til spesialisthelsetjeneste, inkludert en grundig konsultasjon med en erfaren lege. Vi tilstreber alltid å finne beste behandlingssted for din sykdom eller skade.

Henvisning til røntgen, CT-undersøkelse eller MR-undersøkelse, inkludert konsultasjon med erfaren lege i forkant av henvisningen og konsultasjon i etterkant for videre oppfølging av funn.

Henvisning til blodprøvetaking og andre laboratorieundersøkelser, inkludert konsultasjon med erfaren lege og videre oppfølging av funn.

Alle instanser vi henviser videre til har offentlig avtale, slik at du der kun betaler en egenandel.

Legespesialist skriver pasientskadeerstatning