Vurder saken min - Medpartner

Prosedyren vår starter etter at du allerede har besøkt fastlege, legevakt eller muligens en spesialisert medisinsk enhet. Er du usikker eller misfornøyd, vi i Medpartner hjelper deg gjerne.

Ring

Ring oss på 21 61 04 00 hvis du ønsker mer informasjon om hva vi kan bidra med. Det er gratis å kontakte oss.

Du registrerer saken ved å ringe oss eller fylle ut et skjema på nett

Hvis du ønsker hjelp til å opprette en sak kan du ringe oss, så registrerer vi saken din via telefon. Det er også mulig å opprette sak via våre nettsider. Du kan klikke på lenken i dette avsnittet eller velge «Opprett en ny sak» nederst på siden.

Du kommer da til et skjema i HelseRespons, som er en trygg løsning for å sende person- og helseinformasjon via internett. Når vi mottar din henvendelse, oppretter vi saken og du vil bli kontaktet av vår lege.

Innhenting av journalopplysninger

Skal vi få gitt en grundig vurdering av saken din, må vi ofte hente inn journalopplysninger og informasjon om aktuelle undersøkelser som er gjort tidligere. Dette kan være alt fra blodprøvesvar til CT-undersøkelser. For å få tilgang til opplysningene trenger vi samtykke fra deg.

Vi vurderer saken din

Etter at saken er opprettet og vi har mottatt nødvendige opplysninger, vil en lege på vårt hovedkontor vurdere saken. Basert på opplysningene i journalen, aktuelle prøvesvar og tidligere undersøkelser vil legen sende deg videre til den mest egnede spesialisten. I noen tilfeller kan det være mer hensiktsmessig å bli henvist direkte til aktuelt behandlingssted, og da hjelper vi deg med det.

Vi sørger for at du blir henvist med riktig hastegrad. Noen ganger er det viktig å handle raskt, andre ganger er det mer hensiktsmessig å vente slik at du kommer til en legespesialist som har spisskompetanse på din sykdom eller skade.

Spesialisten vurderer saken din

Dersom spesialisten finner tidligere prøvesvar eller undersøkelser uklare, vil du bli henvist direkte til nye undersøkelser. Disse følges opp av legespesialisten og inngår i vurderingen. Dersom spesialisten vurderer det hensiktsmessig med ny behandling, vil du bli henvist direkte til foretrukket behandlingssted.

Legespesialist vurderer journal